Boxplatser

Stora Stallet Stora Stallet

I stora stallet finns 14 st boxplatser. Stallet är den gamla ladugården vid Markebäck som inhyst såväl kor som får. De senaste 30 åren har den dock uteslutande används som häststall.

Här bor ett par bofasta fölston samt under säsong även seminston

 

 

Lösdrift

Middag i lösdriften

Vi har en lösdrift för unghästar med tre ligghallar och stor kuperad hage som sommartid även fungerar som bete. 

 

Sommarbete

Sommarbete

Betessläppet är ett av årets absoluta höjdpunkter och sker vanligtvis i slutet på maj!

Vi har sommarbete för både unghingstar, ungston samt fölston i stora natursköna hagar.

Utestallet
Sommarbete i dalen
Livet leker!
Unghingstarna konfererar
Sto med föl